Shiro Masuyama, Self Sufficient Life, exhibition view, The 7th Sapporo Odori 500m Underground Walkway Gallery Award (2019)Shiro Masuyama won the Grand Prix at "The 7th Sapporo Odori 500m Underground Walkway Gallery Award" (2019)


29.01.2019

Shiro Masuyama won the Grand Prix in The 7th Sapporo Odori 500m Underground Walkway Gallery Award with his work series Self Sufficient Life.

Group exhibition The 7th Sapporo Odori 500m Underground Walkway Gallery Award
January 26 - March 27, 2019
500m Museum (Sapporo Odori 500m Underground Walkway Gallery)
Odori Nishi 1-chome〜Odori Higashi 2-chome, Chuo-ku, Sapporo

Masuyama will also show Self Sufficient Life in Kyoto.

Shiro Masuyama - Self Sufficient Life 
February 15 - March 10, 2019
Kyoto-ba
6-5 Nishinokyo, Nanseicho, Nakagyo Ward, Kyoto 604-8412, Japan
http://kyoto-ba.jp/exhibition/shiro-masuyama-self-sufficient-life/
<
>